เขียนโดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

                             

       รณรงค์กำจัดไข้มาลาเรียอำเภอแก่งหางแมว                         สอบสวนโรคผู้ป่วยสงสัยโรคฟิลาเรีย    

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวกิจกรรม
เขียนโดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

/gis.chpho.go.th/

 

เขียนโดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

รอการแก้ไขข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวสารประชาสัมพันธ์