Teas spol. s r. o. Zlín, vytváøíme software pro vᚠautomobilový svìt

9059704018Burza NDeAutoServis(713) 592-5877

Domovská stránka

Ceník

GDPR

Informace ke GDPR (239) 455-8964

Semináøe GDPR 3058190036

Elektronická evidence tržeb (EET)

Nové   Upozornìní na výmìnu SSL certifikátu na pøíjmové stranì systému EET: (561) 740-2204

Organizaèní pokyny k systému EET v systému Caris: stáhnout pdf | 778 kB

Elektronická evidence tržeb v systému Caris: stáhnout pdf | 658 kB

Jaký software programujeme a pro koho pracujeme

Partneøi

CebiaUniquaOperaèní program podnikání a inovace
TEAS spol. s r.o.
tø. T.Bati 299
763 02 Zlín
tel.: +420 577 601 503
Teas Slovakia spol. s r.o.
Pod Juhom 6477
911 01 Trenèín
tel.: +421 326 423 100
  • Èesky
  • Slovensky
© 1993 - 2019 Teas spol. s r. o. Zlín.
IÈ: 48906565